Event Brandstoftransitie, 18 juni 2019

Op 18 juni van 13.00-18.00 uur,  organiseert Logistics Valley Liemers Achterhoek ism HAN Automotive Research het Event Brandstoftransitie. 

Het wordt een interactieve bijeenkomst, waarin Alternatieve brandstoffen centraal staan. Ondernemers die hier al een keuze in hebben gemaakt, komen aan het woord in een paneldiscussie en ook is er ruim tijd voor de deelnemende ondernemers aan het onderzoek naar Zero Emission (2018-2019). De haalbaarheidsonderzoeken* zijn verricht bij ondernemers uit Liemers Achterhoek en geven hen een beeld over wat (on)mogelijkheden zijn.

Benieuwd naar de brandstof van de toekomst? Kom dan op 18 juni naar de HAN Automotive Arnhem en praat mee!Informatie over het programma  of  Direct aanmelden

*Ook ondernemers in de Logistics Valley Nijmegen en Tiel, kunnen dit onderzoek laten uitvoeren. Informatie via het Logistiek Innovatiehuis.

Mei 2018: Het rapport naar Zero Emission transport is afgerond. Medio 2018 gaan de individuele bedrijfsonderzoeken van start, ism met de HAN. Benieuwd naar de informatie?

Dit project is een haalbaarheidsonderzoek, bestaand uit twee onderdelen, namelijk een inventarisatie van mogelijkheden en beperkingen van diverse scenario’s en aanvullend een SWOT-analyse om ook andere factoren die van invloed zijn op de uiteindelijke keuze in kaart te brengen. 

Deel 1; het onderzoek onder enkele leden is afgerond en samengevat in het 'Rapport Brandstoftransitie'. 

Deel 2: het onderzoek bij individuele bedrijven vindt vanaf zomer 2018 plaats. Bedrijven ontvangen een bedrijfsspecifiek rapport met  (on)mogelijkheden. Herin staat eveneens beschreven welke transporttrajecten kunnen worden omgezet naar batterij-elektrisch.

Het streven is eind 2018 de eerste batterij-elektrische vrachtauto's aan te kopen. Na deze onderzoeken zal een keuze gemaakt worden met betrekking tot de te volgen strategie. Vervolgens zal gewerkt worden aan commitment en financiering, zodat een pilot kan starten.

Terug naar overzicht