A12 Anders Reizen

A12 Anders Reizen

Samen houden we de A12 bereikbaar!

Op 19 november heeft een delegatie vanuit deze regio's in Den Haag de petitie A12 overhandigd aan Remco Dijkstra.

Samen houden we de A12 bereikbaar! Een afvaardiging van gemeenten, overheid en bedrijfsleven heeft vandaag een petitie ingediend bij de Vaste Kamercommissie, om de files op de A12 in onze regio's aan te pakken.

Volgens berekeningen is er jaarlijks een schadepost van 1.4 miljard euro toe te rekenen aan files. Vanuit onze regio komen dagelijks zo'n 700 vrachtauto's op de weg. De gemiddelde filetijd per dag staat op 30 minuten. Een grove berekening komt uit op inkomstenderving voor onze regio's van €14.000,- per dag, door de filedruk op de A12! 

Schadepost door dichtslibbende A12 op €14.000,- per dag!

Ervaart u ook de pijn van deze file? Met elkaar kunnen we komen tot slimme innovatieve ideeen, waarmee we dit probleem de baas kunnen.

Met elkaar gaan we de schade beperken en de druk op de A12 verminderen. Meld u aan en praat met ons mee!

A12 Anders Reizen, uw mening telt bij het terugdringen van fileoverlast!

Dinsdag 19 maart, tussen 16:30-18:30uur. Van der Valk Hotel Duiven

Het Logistiek Innovatiehuis is namens ondernemend Liemers&Achterhoek gesprekspartner bij de Regionale Klankbordgroep Bedrijven Project ViA15. Aan de Werktafel ViA15, zijn ook de belangen van onze regio inzake de A12-fileproblematiek  een continue onderwerp op onze agenda.

Graag brengen wij deze bijeenkomst onder uw aandacht. Het is belangrijk dat ook de stem van de ondernemer wordt gehoord over hoe we de regio bereikbaar houden, en op welke manier dat zou kunnen rekening houdend met uw bedrijfsvoering, medewerkers en de regio.

Heeft u ideeën over de aanpak van het fileprobleem, of wilt u vooral inhaken op de discussie: U bent van harte welkom!  Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@logistiekinnovatiehuis.nl

Inhoud A12 Anders Reizen

Deze bijeenkomst gaat over de Gedragsaanpak om verkeersoverlast te verminderen door een alternatieve manier van reizen te stimuleren: “A12 Anders Reizen”, een initiatief van  de gezamenlijke overheden en VNO-NCW Midden. Op andere plekken in Nederland zijn de resultaten van dergelijke initiatieven, zeer positief .

Wist u dat u als werkgever een grote invloed hebt op het reisgedrag van uw medewerker? Maatregelen vanuit de werkgever kunnen er toe leiden dat 10-20% van de werknemers blijvend hun reisgedrag aanpassen? Kleine maatregelen kunnen al grote effecten kunnen hebben. Zo zijn in Heijendaal de lesroosters met een kwartier verschoven en is het aantal treinreizigers op het piekmoment met 22% gedaald. Als iedereen één dag per week anders gaat reizen, komen we allemaal weer vooruit.

Terug naar overzicht