Zero Emission transport, update mei 2018

Het rapport naar Zero Emission transport is afgerond. Medio 2018 gaan de individuele bedrijfsonderzoeken van start, ism met de HAN en Hogeschool van Amsterdam. Benieuwd naar de informatie?

Dit project is een haalbaarheidsonderzoek, bestaand uit twee onderdelen, namelijk een inventarisatie van mogelijkheden en beperkingen van diverse scenario’s en aanvullend een SWOT-analyse om ook andere factoren die van invloed zijn op de uiteindelijke keuze in kaart te brengen. 

Deel 1; het onderzoek onder enkele leden is afgerond en samengevat in het 'Rapport Brandstoftransitie'. 

Deel 2: het onderzoek bij individuele bedrijven vindt vanaf zomer 2018 plaats. Bedrijven ontvangen een bedrijfsspecifiek rapport met  (on)mogelijkheden. Herin staat eveneens beschreven welke transporttrajecten kunnen worden omgezet naar batterij-elektrisch.

Het streven is eind 2018 de eerste batterij-elektrische vrachtauto's aan te kopen. Na deze onderzoeken zal een keuze gemaakt worden met betrekking tot de te volgen strategie. Vervolgens zal gewerkt worden aan commitment en financiering, zodat een pilot kan starten.

Terug naar overzicht