Veilige goederencorridor Gelderland

Project voorstel: Veilige goederencorridor Gelderland.

De transportsector lijdt jaarlijks rond de 350 miljoen euro directe schade als gevolg van transportcriminaliteit. Veelal worden deze delicten gepleegd op verzorgingsplaatsen langs de autosnelwegen, truckstops of bedrijventerreinen. De transportcriminaliteit schaadt zowel het imago van Nederland als transportland als het imago met betrekking tot het vestigingsklimaat voor industriële bedrijven en bedreigt zo de economische ontwikkeling rond de Gelderse Corridor.

Een Veilige goederencorridor door geheel Logistics Valley Gelderland is een voorwaarden voor bedrijven om gevestigd te blijven en nieuwe bedrijven te laten vestigen in Logistics valley.

Met een gegarandeerde veiligheid binnen deze logistieke hotspot rond de Gelderse Corridor wordt een unique sellingpoint gecreëerd om bedrijven nog meer te verleiden zich te vestigen rond deze belangrijke transportader. Tevens geeft een toegenomen positieve beleving van veiligheid bij de gevestigde gebruikers en hun medewerkers een impuls aan de werkbeleving en productiviteit.

een betrouwbare en veilige doorstroming van goederen, met de zekerheid dat goederen veilig en zonder risico op diefstal kunnen worden vervoerd, opgeslagen en bewerkt kunnen worden.

Dit voorstel ligt inmiddels bij de Provincie om binnen Logistics Valley beoordeelt te worden. Gespreken en onderzoeken zijn gaande om mogelijk een kleinschalige Pilot te starten in De Liemers.

Terug naar overzicht