Duurzame inzetbaarheid medewerkers in de logistiek

Project Duurzaam inzetbaarheid medewerkers in de Logistiek:

met een tiental werkgevers gesproken over wat de meest effectieve weg is om te komen tot een duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dit nu iedereen langer moeten werken en er bovendien sprake is van, soms tijdelijke, tekorten of overschotten. De oplossing wordt gezocht door als bedrijven samen te werken

Doel:

 • Mobiliteit van gedurende hun loopbaan medewerkers verhogen. Medewerkers moeten steeds langer werken. Hoewel ze primair zelf een taak hebben in hun eigen duurzame inzetbaarheid is op weg helpen door en ondersteuning van werkgevers noodzakelijk.
 • Tijdelijke mobiliteit tussen bedrijven bij personele fricties in de inzet ondersteunen. Soms is er even wat meer of juist wat minder personeel nodig.
 • Uitval door fysieke klachten voorkomen door mobiliteit te bevorderen.

 

Werkwijze:

 • Benutten bestaande initiatieven en organisaties. Er zijn al  diverse initiatieven die bijdragen aan mobiliteit van medewerkers. Genoemd zijn A12, Ace en sectorplannen.
 • Zorg voor een integrale werkwijze
 • Gezamenlijke afspraken over loopbaan. Als voorbeeld werd genoemd voor chauffeurs: bij start loopbaan vaak alleen BE rijbewijs. Laat ze dan op busjes bezorgwerkzaamheden doen en leid ze ondertussen op voor vrachtwagerijbewijs. In het begin wel veel chauffeurs ook internationaal rijden maar later juist weer meer in Nederland. Ook kun je verschil maken in belasting: bij het ene bedrijf is er veel sprake van fysiek zware werkzaamheden bij laden en lossen en bij het andere niet waardoor de werkzaamheden wellicht beter geschikt zijn voor oudere chauffeurs.  Iets dergelijks geldt voor frequentie in contact met klanten: ook dat is per bedrijf verschillend.
 • Gebruik korte uitwisselingen tussen bedrijven als ontwikkelinstrument om permanete mobiliteit later in de loopbaan voor te bereiden.
 • Neem initiatieven om instroom van medewerkers te bevorderen. Doe dit zowel voor starters als om mensen die op latere leeftijd de overstap naar de logistiek te laten maken.

 

Aandachtspunten:

 • Sommige beroepen hebben specifieke eisen (bv verhuizers). Hoe hiermee om te gaan?
 • Instroom in de branche zowel op jonge leeftijd als voor mobiliteit uit andere sectoren naar de logistiek toe.

Volgende stap:

 • Ontbijttafelsessie organiseren met bedrijven die geïnteresseerd zijn om in bovenstaande aanpak mee te willen doen
Terug naar overzicht