Nieuwe landelijke wervingscampagne voor chauffeurs

Nieuwe landelijke wervingscampagne voor chauffeurs

Onder de naam Ikwordvrachtwagenchauffeur.nl gaat in maart een nieuwe landelijke wervingscampagne van start. Hiermee willen de sociale partners in het wegvervoer 1500 extra chauffeurs laten instromen.

Met Ikwordvrachtwagenchauffeur.nl moet de subsidieregeling van dit jaar voor het opleiden van doorstromers en zij-instromers onder de aandacht gebracht worden. ‘Sectoropleidingsfonds SOOB heeft hiervoor 4,2 miljoen euro beschikbaar gesteld’, zegt directeur Willem de Vries van het Sectorinstituut Transport en Logistiek. ‘Daarmee kunnen we dit jaar zowel 750 extra doorstromers als 750 zij-instromers opleiden. Dat bedrag wordt door de sector zelf opgebracht.’ Het sectorinstituut voert de subsidieregeling van SOOB uit en zorgt voor de werving en selectie van de kandidaten.

7.000 vacatures
Met de campagne willen de sociale partners iets doen aan de oplopende spanning op de arbeidsmarkt in de bedrijfstak. Volgens de meest recente schatting van het UWV, gebaseerd op cijfers van het derde kwartaal van 2017, staan er 7.000 vacatures voor vrachtwagenchauffeurs open. TLN denkt dat dit aantal door de voortgaande economische groei inmiddels al hoger ligt en noemt het tekort aan chauffeurs het grootste probleem waarmee wegvervoerbedrijven momenteel kampen. Bij zeker 60% van de ondernemingen speelt dit, aldus de brancheorganisatie. 

Overheidssteun
Eind vorig jaar deed de sector bij het afsluiten van de vorige landelijke wervingscampagne, ‘2.000 chauffeurs gezocht’, een dringend beroep op de overheid om wederom via cofinanciering het opleiden van extra chauffeurs te ondersteunen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat desgevraagd weten dat een subsidieverzoek daartoe in behandeling is. Wanneer hier uitsluitsel over komt, kon het ministerie niet aangeven.

Kick-offbijeenkomst
Met een kick-offbijeenkomst gaat de wervingscampagne volgende maand officieel van start. De exacte datum daarvan is nog niet vastgesteld, maar volgens het Sectorinstituut Transport en Logistiek zal die niet later plaatsvinden dan 19 maart.

De campagnewebsite www.ikwordvrachtwagenchauffeur.nl is al wel live. Daarop kunnen mensen die willen overstappen naar het chauffeursberoep zich nu al aanmelden. Bedrijven die kandidaten willen opgeven voor het doorstroom- en zij-instroomtraject kunnen eveneens op de site terecht. Uit de aanmeldingen verwacht het sectorinstituut ruim voor het einde van het jaar 1.500 geschikte aspirant-chauffeurs te selecteren. 

In Nieuwsblad Transport van deze week staat een interview met sectorinstituut-directeur Willem de Vries over de nieuwe wervingscampagne plus een uitgebreid artikel over het huidige chauffeurstekort.

Terug naar overzicht